Хирургический центр Кортекс

Кыргызстандагы диагностиканын жаңы деңгээли: адамдын ар бир мүчөсүн изилдеп чыккан жаны томограф!

Урматтуу достор! Эми сиздерде Европпанын эн алдынкы денгээлдеги Philips Achieva 3.0T TX томографында текшерилүүго мүмкүнчүлүгүнуз бар. Кыргыз Республикасында мындай алдынкы аппараттын теңдеши жок.

Өлкөдөгү 3 Тесла магнит талаа индукциясы бар жогорку деңгээли магниттик-резонанстык биринчи томографиялык сканер! Бүгүнкү күндө биздин республикада клиникалык доктурлар үчүн керектүү деңгээлде күнүмдүк текшерүүлөрдүн бардык түрлөрүн жүргүзүүгө мүмкүнчүлүк берген 1,5 Tл МРТ сканеринин саны абдан көп. Ал эми 3 Tл МРТ кандай артыкчылыктары бар жана биздин дарыгерлерге кандай мүмкүнчүлүктөр түзүлөт:

Далилденген 3.0 Tл технологиясынын бардык артыкчылыктары:

MultiTransmit технологиясынан тышкары, Achieva 3.0T TX системасында алдынкы технологиялар колдонулган. Ошол себептен, Philips Achieva 3.0T томографтардын мыктысы болуп эсептелет. MultiTransmit технологиясы — бул дененин ар бир мүчөсүнүн сүрөттөрүн алууга мүмкүнчүлүк берген уникалдуу система. Технологиянын жаңы деңгээли — диаметри 1-2 мм гана болгон шишиктерди жана патологиялык очокторду табуу мүмкүнчүлүгүн берет. Мындай шишиктер мурунку муундагы томографтарда дайым көрүнө бербейт.

Мындан тышкары, башка Philips 3.0Tл тутумдары сыяктуу эле, жаңы Achieva 3.0T TX тутуму сигналдын, үндүн оптималдуу катышы жана сүрөттүн сапаты тармактын SENSE РЧ-катушкаларынын кеңири спектрине шайкеш келет.

Elite Neuro чечими:

Elite Neuro — бул неврология жана нейрохирургия тармагында МР изилдөөнун атайы топтолгон опциясы.

Бул инсульт, мээ шишиктери, дегенеративдик жана аутоиммундук ооруларды текшерүү үчүн эң мыкты жабдык.

Бул аппарат клиникалык тактыкты, диагностикалык мүмкүнчүлүктөрдү жана ылдамдуулукту жогорулатууну өзүнө камтыйт.

SmartExam Brain жана SmartExam Spine технологияларынын негизинде жүргүзүлгөн изилдөөлөр ар кандай Philips МР сканерлеринде, ар башка операторлордо жана ар башка убакта жүргүзүлгөн күндө дагы, бирдей салыштырууга мүмкүнчүлүк берет.

Мындан тышкары, Elite Neuro чечими өркүндөтүлгөн функционалдык жана диффузиялык изилдөөнү, диффузиялык тензордук картага түшүрүүнү, BOLD сүрөтүн жана артериялык спинди белгилөө технологиясын аткарууга мүмкүнчүлүк берет.

Биз эмне кыла алабыз:

Трактография, спектроскопия, нейроваскулярдык карама-каршылык, гипофиздин динамикалык карама-каршылыгы жана эпилепсияда жогорку резолюциядагы МРТ сыяктуу нейровизуалдык методдорду жүргүзүүдө биз чоң тажрыйба топтодук.

3 Tл аппаратурасында ушул ыкмалардын баарынын мүмкүнчүлүктөрүн жана ишенимдүүлүгүн бир нече эсе жогорулатат! Ошол эле учурда, биз нейровизуалдаштыруунун принципиалдуу жаңы мүмкүнчүлүктөрүнө токтолгубуз келет:

МРТ перфузиясы — бул алгачкы мээдеги ишемиялык жабыркашы (ишемиялык инсульттун биринчи мүнөттөрү), ошондой эле мээнин шишиги менен башка патологиялардын  диагнозу, нурлануунун натыйжалуулугун баалоо.

Глиобластома менен ооруган 40 жаштагы аялдын 3 ай жарым-жартылай резекция жана химиянурлуу терапиядан кийин T 1 режиминде (б) жана FLAIR (c) жабыркаган жеринин чонойгонун көрсөтө алды. Перфузия ASL (d) анатомиялык сүрөттөргө дал келип, шишиктин чоңойгонун көрсөттү.

МРТ спектроскопиясын (виртуалдык биопсия) жана перфузияны биргелешип колдонуу мээнин дээрлик бардык очокторунда жабыркаганын дифференциалдык диагноз коюуга мүмкүндүк берерин белгилей кетүү керек.

МРТ перфузиясын (C жана D) өткөргөн гистологиялык жактан тастыкталган 4-даражадагы астроцитома менен ооруган, кадимки МРТ сүрөттөрү (A жана B, ар кандай бөлүмдөр) массалык эффектиси жок гетерогендүү көбөйүп бараткан жаракатты көрсөтүшөт.

Ликвородинамикалык изилдөө – бул мээнин суу түтүгүнүн ачыктыгын, мээ жүлүн суюктугунун базалдык цистерналар аркылуу агуусун, жүлүн суюктугунун башка жүгүртүүдөгү бузулушун инвазивдүү эмес аныктоо. Мындай изилдөө Арнольд-Киари аномалиясын, гидроцефалиядагы окклюзиясын аныктоо үчүн керек.

Функционалдык МРТ (f-MRI) — кортикалдык функционалдык борборлордун локалдашуусун: сүйлөө, кыймылдоо, угуу жана башка жана патологиялык процессте алардын катышуу деңгээлин көрүү мүмкүнчүлүгү.

Бейтаптын f-МРТсинде окуяны угуп жатканда жана параллелдүү МРТ сканерлерлөөдө угуу борборлору так жана даана көрсөтүлгөн

МРТ 3,0 Тл – эпилепсияны аныктоодогу дүйнөлүк стандарт

3.0 Тесла томографындагы изилдөө бул ооруда мээдеги өзгөрүүлөрдү издөөдө эң маалыматтуу деп таанылды

9 жаштагы кызда кабыктын сол маңдай бөлүгүнүн II В фокалдык кортикалдык дисплазиясы (жебе менен көрсөтүлгөн).

Мээ тамырларынын МРТ ангиографиясы — МРТ 3.0 Тесладагы ангиографиянын мүмкүнчүлүгү 1,5 Тесла томографтарына салыштырмалуу 50-70% жогору, жана стандарттуу 0.2-1.0 Теслага салыштырмалуу 90-95% жогору.

Сол тарапта МРТ биздин 1,5 Тл томографта өтөрүлгөн ангиографиясы, оң жакта ошол эле пациент Achieva 3.0T TXда жүргүзүлдү. 3-тесла аппаратынан жада калса эң ичке кан тамырды так жана даана байкаса болот.

Келечектеги чечимдер - кардиологиялык изилдөө

Жогорулатылган туруктуулук жана сүрөттүн сапаты менен Achieva 3.0T TX тутуму жүрөктү изилдөөдө үлгү боло алат.

Жүрөктүн магниттик-резонанстык томографиясы

Магниттик-резонанстык томография аркылуу жүрөктү визуалдаштыруу жүрөк жана кан тамырлардын камераларынын структуралык өзгөчөлүктөрүнө деталдуу баа берүүгө, жүрөк ичиндеги гемодинамиканы, жүрөктүн функционалдык көрсөткүчтөрүн изилдөөгө, ири тамырлардагы кан агымын ченөөгө мүмкүнчүлүк берет.

Жүрөктүн магниттик-резонанстык томографиясынан негизги артыкчылыктары:

  • Инвазивдүү эместиги
  • нурлардын зыяны жоктугу
  • жогорку убакыттык жана мейкиндик чечилиши
  • кыймылдуу кандын табигый карама-каршылыгы
  • кан агымынын ылдамдыгына жана мүнөзүнө сезгичтиги (МР-ангиография)
  • тилимдердин каалаган багыты
  • морфологияны, функцияны жана перфузияны баалоо
  • гадолиниялардын контрасттык изилдөөлөрү.

Achieva 3.0T TX томографындагы жүрөк жана кан тамырлардын МРТ, нормасы.

Жүрөктүн МРТга көрсөткүчтөрү:

жүрөктүн тубаса кемтиктери. Көбүнчө жолуккан тубаса жүрөк оорусу — бул жүрөктүн ортосундагы тоскучтагы кемтик. МРТ жүргүзүүдө жүрөктүн ар кандай тегиздиктеринде сүрөттөр алынат, бул кемчиликтин бар экендигин жана ордун так көрсөтүүгө, кемчилик болгон жерде турбуленттүү кан агымын элестетүүгө мүмкүнчүлүк берет.

Кемчиликтин болушу үчүн маанилүү параметрлердин бири — жогорулаган аортадагы жана өпкө магистралындагы кан агымынын катышын аныктоо (Qp / Qs). МРТ кан агымынын катышын инвазивдик эмес аныктоого мүмкүнчүлүк берет (адатта Qp менен Qs катышы 1 болушу керек).

аортанын оорулары (аневризмалар, коарктация). МРТ процедурасын колдонуу аортанын инвазиясыз, радиациялык таасирсиз жана контрасттык чөйрөнү элестетүүгө мүмкүнчүлүк берет. МРТ аорта стенозун аныктап, анын узундугун, минималдуу диаметрин өлчөөгө, стенозго чейинки жана андан кийинки кан-тамырдын диаметрин аныктоого мүмкүндүк берет. МРТнын жардамы менен аорта аневризмасына баа берүү, анын локалдаштыруусун, кеңейүү көлөмүн, ошондой эле тромбдун бар экендигин аныктоого болот.

кардиомиопатия (аритмогендик оң карынчалардын дисплазиясы, кеңейген кардиомиопатия, гипертрофиялык кардиомиопатия, компакттуу эмес миокард синдрому).

Кардиомиопатия — бул перикард жана коронардык ооруларды эске албаганда, алгачкы миокард оорулары болуп эсептелет. МРТ ишемиялык жана ишемиялык эмес дилатацияланган кардиомиопатияны айырмалоого жардам берет. МРТ — гипертрофиянын сейрек жайгашкан жерлерин элестетүү үчүн курал: оң карынчада, сол карынчанын апикалдык сегментинде. МРТ — аритмогендик оң карынчанын дисплазиясын (АДПЖ) аныктоонун негизги ыкмаларынын бири.

МРТдеги АДПЖнын негизги белгилери: уйку безинин жыйрылуу жөндөмүнүн бузулушу, уйку безинин кеңейиши, уйку безинин трекулярлуулугун жогорулатуу жана уйку безинин миокардынын карама-каршылыгын кечеңдетүү

миокардитти диагностикалоо. Миокардит МРТнын жардамы менен контрастты күчөтүү менен көрсөтүлөт, анткени гиперкүчөтүү зонасы жана субэпикардиалдык локализациясы бар. Ошондой эле жүрөк ткандарынын сезгенүү шишигин аныктоого болот.

миокарддын жашоого жөндөмдүүлүгүн баалоо (курч инфаркттан кийин, хирургиялык дарылоого чейин). МРТ курч миокард инфарктынын очокторун аныктоо, миокарддын перфузиясын баалоо үчүн колдонулушу мүмкүн, бирок көбүнчө миокарддагы тырыктардын өзгөрүүлөрүн (ПИКС), миокарддын инфарктынын (аневризма, интравентрикулярдык тромб) татаалдашын аныктоодо колдонулат.

перикарддын оорулары. Жүрөктүн МРТсын жүргүзүүдө перикарддын фиброздук калыңдыгын аныктоого, перикарддын көңдөйүнө эффузия бар экендигин аныктоого болот.

жүрөктүн шишиктери. Көбүнчө жүрөктүн залалдуу шишиги — миксома. Жүрөктүн миксомасы, адатта, жүрөк аралык тоскучта өнүгөт, салыштырмалуу бирдей түзүлүшкө ээ, чектери так. Кан тамырга контрасттуу болгон МРТда миксома көп учурда бир тектүү эмес контраст затын топтойт.

Түрдүү көлөмдөгү шишикти эрте диагноздоо

Ич көңдөйү, жамбаш, сүт бездери, боор, дене жана жатын моюнчасы, простата, бөйрөк жана башка ички органдар.

Тесло деңгээли төмөн болгон томографтарда жок 1 ммге чейинки пайда болууларды аныктоо мүмкүнчүлүгү.

Онкоскрининг (шишиктерди же алардын метастаздарын аныктоо үчүн бүт дененин МРТсы), 30 мүнөттүн ичинде, диагностикалык маалымат алуу боюнча ПЭТге жакындашкан.

 

Сүт бездеринин магниттик-резонанстык томографисы

Контрастсыз скрининг менен эмчек рагын аныктоонун эң так ыкмасы!!! Импланттардын абалын объективдүү баалоо үчүн бирден-бир ыкма!

Сүт безинин очоктук пайда болууларынын эрте диагнозу маанилүү милдет болуп саналат жана андан ары дарылоо ыкмасын тандоого олуттуу таасир этет. 3.0 Тл томографтардын мейкиндиктик жана убакыттык жогорку чечилиши сүт бездерин изилдөө мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтет.

MultiTransmit технологиясын колдонуу 3.0Tл МР тутумдарында көкүрөк сүрөттөрүнүн негизги көйгөйлөрүн жеңип, сүрөттүн жакшыртылган, такталган сапатын камсыз кылат.

Сол жагында кадимки сүт бези, Achieva 3.0T TX боюнча МРТ томографиясында тартылган, Оң жагында көкүрөк карциномасы менен ооруган бейтап, контрасттык күчөтүү.

  • Achieva 3.0T TX томографындагы экспертизалар 1,5 Tesla томографына караганда орто эсеп менен 40% га аз убакытты алат. Сканерлөө аз убакыт талап кылгандыгы балдарда, дем алуу органдарын жабыркаган, клаустрофобия менен ооруган балдарга МРТны жасоону жеңилдетет.
  • Анын классындагы эң кең апертура (туннелдин туурасы) жана столдун жүк көтөрүмдүүлүгү (250 кг чейин) ар түрдүү параметрдеги бейтаптарды текшерүүгө мүмкүнчүлүк берет.

Наши последние новости и полезная информация

Новый уровень диагностики в Кыргызстане: томограф, который “видит” всё и даже больше! Первый высокопольный магнитно-резонансный томограф с ... Читать полностью

На базе НЦ «Кортекс» с 26 по 29 марта, пройдут мастер-классы по хирургическому лечению эпилепсии, а также эндоскопическому лечению образований... Читать полностью

Артроскопия суставов - современный лечебно-диагностический метод, позволяющий исследовать внутреннее состояние сустава и провести его лечение при... Читать полностью